Homepage

Toneelgroep Burgernut Oosthuizen

 

Welkom op de vernieuwde website van Toneelgroep Burgernut. Eerder kon u ons vinden via Webregio, maar dit bedrijf heeft de (gratis) dienstverlening aan verenigingen stopgezet. Deze website is nog in ontwikkeling er zal nog veel informatie worden toegevoegd om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van deze 130 jarige toneelvereniging.

Op dit moment wordt hard gerepeteerd voor de eerstvolgende voorstelling. Op 31 januari en op 6 en 7 februari 2009 zal Toneelgroep Burgernut de  klucht "Drie maal twee is zes teveel" opvoeren. In het menu,  aan de linkerkant van deze pagina, kunt u klikken voor meer informatie over deze voorstelling.

Het volgende project van Toneelgroep Burgernut is een reprise van "Dik Trom" op te voeren door het kindertoneel van Burgernut. In het kader van het 130 jarig bestaan van onze vereniging en gelet op de hernieuwde belangstelling voor Dik Trom in Zeevang leek ons dit wel een goed idee. Ook hierover kunt u hierboven meer informatie vinden.

Ik nodig u uit om periodiek onze nieuwe website te bezoeken en kennis te nemen van de nieuwe informatie.

Graag heet ik u welkom bij een van onze komende uitvoeringen.

Hielke Jager
voorzitter